Ora Team'
Dátum vydania: 1989
Toto CD je vlastne prvý album Teamu naspievaný v jazyku esperanto. Vyšlo vo Švajčiarku vo vydavateľstve LF-Koop v spolupráci so slovenským vydavateľstvom Opus.
Prispievateľov, ak súhlasia, zverejním na tejto stránke.
Ak sa Vám tieto stránky páčia a chcete prispieť na ich prevádzku a rozvoj, budem rád, ak prispejete aj symbolickou sumou na číslo účtu :
mBank 4200043222/8360

Prípadne môžete prispieť aj ľubovoľnou sumou na PayPal :
Podporte tieto stránky:
1.

Volas ni (Nároční)

2.

Reklamo al silento (Reklama na ticho)

3.

Jen mia numero (Máš moje číslo)

4.

Via eta timo (Tvoj malý strach)

5.

Letero de Vincento (Van Gog') (List od Vincenta)

6.

Sur sama sipo

7.

Eta shtormo nokta (Malá nočná búrka)

8.

En kac' (Som v tom)

9.

Rakonta silentado (Kto z nás dvoch sa lásky opýta?)

10.

Nun ni plu kunas (Ak nie si s nami)

Na YouTube som našiel skladby z tohoto albumu pridané ako video. Nejedná sa však o oficiálne videoklipy, ale len pridané od fanúšikov esperanta, vo videoklipoch sú aj texty piesní v esperante.
Team - En kac' (Som v tom)
Team - Volas ni (Nároční)
Team - Reklamo al silento (Reklama na ticho)
Team - Jen mia numero (Máš moje číslo)
Team - Via eta timo (Tvoj malý strach)
Team - Letero de Vincento (List od Vincenta)
Team - Eta shtormo nokta (Malá nočná búrka)
Team - Rakonta silentado (Kto z nás dvoch sa lásky opýta?)
PageRank ukazatel